Định hướng phát triển

17/04/2019
Về Đại Thịnh Phát

Công Ty Đại Thịnh Phát Việt Nam luôn đặt hàng đầu về yếu tố con người

chúng tôi luôn tập trung vào trí tuệ, yếu tố nhân sự và con người. luôn khắc phục đẩy lùi được khó khăn, năm bắt thời cơ, chấn chỉnh tổ chức và đổi mới nhận thức. Luôn cố gắng xây dựng Công ty trở thành một doanh nghiệp phát triển mạnh toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp.

nhan-luc

 

Về sản phẩm: Phát triển đa dạng các sản phẩm. Ưu tiên cho việc phát triển các sản phẩm truyền thống đã khẳng định được thị phần và sản phẩm có tính công nghệ, kỹ thuật cao. tiếp tục phát triển các sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm mà Công ty có tiềm năng và lợi thế trên thị trường hiện nay.

Về tài chính: Quản lý chặt chẽ chi phí, đảm bảo sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo conng ty phát triển liên tục, ổn định và vững chắc.

Về thị trường: Đẩy mạnh các hoạt động về tiếp thị nhằm quảng bá thương hiệu và các sản phẩm của Công ty trên thị trường. Thực hiện tốt chính sách chất lượng đối với khách hàng để duy trì và phát triển thương hiệu, thị phần. Phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài để tiếp cận thị trường quốc tế rộng lớn hơn.

 

Chúng tôi chân thành cảm ơn các bạn!

Bài viết liên quan

Sứ mệnh của chúng tôi
17/04/2019

Sứ mệnh của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi: khởi nguồn từ tầm nhìn về khoa hoặc kĩ thuật Khoa học kỹ thuật...
Tầm nhìn của chúng tôi
17/04/2019

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi nhận thấy được sự tiềm năng và phát triển của ngành công nghiệp tại cộng đồng...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Facebook Chat